Archives


לאחינועם ניני, רודפת הצדק והשלום, בעלת הלב הרגיש שלנו לא הייתה שום בעיה מצפונית או אידיאולוגית לשיר לקהל חי של 100 אלף איש ולהקדיש לאפיפיור ג’ון פאול השני אב הכנסייה הקתולית שיר שכולו חגיגה נוצצת של שירה קדושה וברכת פרי בטנה של ‘מרים הקדושה’, ‘אם האלוהים’, שהיא תתפלל עבורנו, בני האדם, החוטאים, הנגועים בחטא הקדמון ...

איתן אבריאל מציג במאמר בדה-מרקר שני הסברים מדוע התקשורת התגייסה להפיל את נתניהו, השניה היא התגייסות פוליטית ברורה של בעלי שליטה בתקשורת כמו נוני מוזס מידיעות, הנקודה הראשונה והמעניינת יותר היא הנטייה הפסיכולוגית של קבוצות דומות לאמץ עמדות דומות (כלכלנים, ביטחוניסטים, אנשי תקשורת, אנשי אקדמיה, אנשי משפט, מדענים, אומנים), זה תהליך פסיכולוגי זהה בכל קבוצה ...

הנאום הזהיר והנבון של נתניהו בקונגרס, ג‘וש רוגין . . הנאום של רה“מ ישראל נתניהו אל הקונגרס, אף על פי שהיה עמוס בפאתוס, תוכנן בקפידה על מנת למנוע חשיפה של ידיעות חדשות במו“מ בין ארה“ב לאיראן, וגם על מנת להימנע מלציין אלטרנטיבה קונרקטית להסכם. מבקרים מכוונים את חיציהם אל עבר המחסור בפרטים בנאום של נתניהו, ...