Archives


ّّّפתרון שתי המדינות הוא עדיין הפתרון ההגון ביותר שקיים . שני עמים, לכל עם מדינה. פשוט, הוגן. מדוע לפלסטינים לא מגיעה מדינה משלהם? הרי זוהי זכותם הטבעית, מדינת ישראל הוקמה מתוך עוול שנגרם לפלסטינים, אסון לאומי, כפי שהעם היהודי חווה אסון באירופה כך הערבים חוו אסון שאינו נופל הימנו. אנו יכולים כיהודים וכאוהבי אדם לכל ...

מבוא החיבור להלן מוקדש לסוגיה חיה ובועטת בעצם מהותו של הדיון הפילוסופי והיא טיב היחס בין הצורה והתוכן בפילוסופיה האכסיסטנציאליסטית. אין ספק שאין טעם להתיימר להקיף סוגיה זו ולדון בה לתומה ועל מנת שיהיה זה דיון פורה ופרודוקטיבי אנסה למקד את הדיון ככל האפשר ומתוכו לנסות ולהעלות אי אלו תובנות שיסיעו בידינו להשיב על השאלה ...

כתבה זו פורסמה בעיתון “פלסטין היום” על ידי עיסאם שאוור והיא עוסקת בפלישה של דאע”ש למחנה הפליטים ירמוכ שבסוריה, בתוך השיח פנימי פלסטיני לגבי קיומו של מחנה הפליטים, נחשפת האג’נדה הפלסטינית האמיתית לגבי קיומם והנצחתם של מחנות הפליטים ברחבי המזרח התיכון לאמור – “מחנות הפליטים הם אבני פינה על מנת לשמור על הנושא הפלסטיני חי ...