Archives


מעשה שהיה בשלושה דבורים אציליות, סביב מלכת הכוורת כל היום חגו רבות. . האחת, גבירה חוצפנית, סגנית המלכה מימים ימימה וכזו היא – צדקנית ועקצנית, הולכת ומזמזמת בקול הולך וגובר, לצדדים פוזלת ואותה כולם רוצים לסקר. . השניה, שרירנית ושנואה, אימים מהלכת על כל הלהקה, מנסה לעקוץ בכל הזדמנות אפשרית את המלכה מימין, ולהראות לכולם ...

בשבועיים האחרונים אנו עדים למשבר הומניטרי שלא נראה עוד כדוגמתו בסוריה. העיר חאלב שבסוריה נתונה תחת מתקפה אווירית חסרת תקדים. 55 אזרחים מאושפזי בית החולים “אל–קודס” נטבחו על ידי הפצצות מן האוויר, בסמוך לכך לפחות 28 אזרחים מצאו את מותם בשל הפצצות דומות במחנה הפליטים קמונה השוכן בצפון מחוז אידליב. בכל יום מופצצים מרכזי אוכלוסין ...