יהודית דמוקרטית


ביומיים האחרונים קמה סערה סביב הדיון בכנסת על הצעק חוק הלאום ראשית כדאי מאוד להקדיש דקה לקריאת לשון הצעת החוק עצמה בקישור הבא: http://index.justice.gov.il/StateIdentity/ProprsedBasicLaws/Pages/NationalState.aspx שאלות רבות עולות מתוך הדיון על הצעת החוק, אתמקד בנקודה אחת בלבד שהיא לדעתי מרכזית – אלו דבריו של חה“כ עיסווי פריג‘ ממרצ אמש על חוק הלאום – “אפליה ממוסדת קיימת ...