משל המערה


בקריאה תמה של משל הקו–המחולק (509d-511e), עולה כי יש לצייר את הקו המחולק כקו אנכי בעל שני חלקים עיקריים – החלק העליון המתאר את התבוני (Intelligible) והתחתון המתאר את עולם התופעות (Visible), כאשר כל אחד מהחלקים נחלק בעצמו לשני חלקים באותו יחס החלוקה בין שני החלקים העיקריים, כך שישנם סך הכל ארבעה מקטעים (A,B,C,D) המתארים ...