פילוסופיה


Preface Heidegger publishes Kant and the Problem of Metaphysics in 1929, two years after the publication of Being and Time, these two great works are not only chronological related to each other, but they share a common feature, namely, the attempt to ground the chief role of time in determining the Being. Heidegger’s reading of ...

Preface In this paper, I aim to address the critique upon the sharing economy as it raises from Daniel Cockayne’s work Sharing and the neoliberal course (Cockayne, 2016). My contention is to show how Cockayne’s critique stems from a broader tradition rooted in Marx and further developed by Foucault and Deleuze and together constitutes a ...

Preface In this paper, I will inspect the postulations on which Harsanyi relies to construct his social welfare function. I will then put these postulations in question to argue that Harsanyi’s use of the smallest component of the utility function, the personal preference, involves a fundamental fallacy when it comes to a social function construction. ...

אידיאולוגיה מציינת תופעה פסיכולוגית שהבנתה לעומק עשויה ללמד אותנו רבות אודות המוח האנושי וכיצד הוא פועל, או ביתר דיוק – מופעל, ולשפוך אור על תופעות חברתיות רבות בעולמנו. בדיון הבא אתמקד במונח ‘אידיאולוגיה‘ ובסוכן או השליח שלה ואבקש לנתח אותו לעומק ככל שיעלה בידי. המונח אידיאולוגיה נגזר מהמושג אידאה, המשמש בפילוסופיה כיצוג המנטלי של אובייקט ...

On this paper I propose a comparative discussion upon Hegel and Heidegger’s criticism on the Cartesian cogito proposition. I will begin with a quick overview of the salient features of Hegel’s criticism, then I will turn to unfold Hegel’s. Once we will grasp the overall picture of both thinkers perception, I will discuss the differences ...

אבקש לעמוד להלן על היחס בין הנאה וכאב כפי שהוא מיוחס לאפיקורוס מתוך הדיאלוג בין קיקרו לטורקואטוס וטריאריוס כפי שמופיע ב”על תכליות הטוב והרע” לקיקרו, ספר ראשון קיקרו מציג את שיטתו של אפיקורוס במגמת ביטול שאיננה אוהדת את האיש ופועלו בלשון המעטה. קיקרו מסביר שאפיקורוס סבור שההנאה והכאב, אליהם מתייחסים כל הדברים שאנו נמשכים או ...