מהומות בירושלים


בוקר מנומנם השבוע פתחתי מעריב, בעמוד השני התנוססה כותרת ‘סכנת תבערה‘ (9.11.14), מבט חטוף אחד הספיק כדי שלסטי תישמט ממקומה ופי יפער בבהלה וקול בראשי החל שואג ‘אוי ואבוי , איזו שטות עשינו‘. הכותב שטרם למד אפילו קורס מבוא בתורת המשפט פוסק באופן נחרץ ‘שוטר הרג את האזרח הערבי ח‘יר חמדאן, בדם קר, ובגיבוי חבריו ...