מימזיס


אפלטון מבאר את המשמעות של מימזיס בפוליטאה בהקשר אתי על ידי שימוש באנלוגיה שראשיתה דיון בדוגמא של הצייר (598a1). הדיון בפוליטאה מתחיל בהנחת היסוד שעבור כל אובייקטים מסוג מסוים ישנה אידיאה אחת שממנה הם נגזרים כדמיון (likeness), כ“משהו הדומה לאידיאה (hoion)” (שם 418; 597a)2. אולם ציור של אותו האובייקט, אף הוא נגזר מהאובייקט עצמו בחינת ...