Articles


בישראל תושביה המותשים כבר לא יודעים לתוך איזו מציאות יתעוררו למחרת, באישון הליל שעוד היינו שקועים בחלומות על חומוס בדמשק הפוליטיקאים כבר החלו לנסח את קמפיין הבחירות שלהם. אחרי פחות מ-20 חודשים נתניהו החליט לפוצץ את הקואליציה, מעשה שההשלכות שלו הן כבדות עד כדי כך שהסיבה לכך צריכה להיות בחינת “יהרג ובל יעבור“, משהו מטריד ...

היום יתקיים לראשונה לאחר 66 שנים של שתיקה טקס לציון גירוש יהדות ערב. בשעה שהאקדמיות באירופה וישראל מוצפות במחקרים פי עטם של ‘אנשי זכויות אדם‘ אודות ה‘נכבה‘ של העם הפלסטיני, ובשעה שכל ילד פלסטיני בלבנון, סוריה, עיראק מצרים, יהודה ושומרון ועזה יודע לדקלם את נרטיב ה‘אסון‘ בנוסח השקרי והמיליטנטי הבוקע מהמסגדים מעט מאוד ישראלים מודעים ...

ביומיים האחרונים קמה סערה סביב הדיון בכנסת על הצעק חוק הלאום ראשית כדאי מאוד להקדיש דקה לקריאת לשון הצעת החוק עצמה בקישור הבא: http://index.justice.gov.il/StateIdentity/ProprsedBasicLaws/Pages/NationalState.aspx שאלות רבות עולות מתוך הדיון על הצעת החוק, אתמקד בנקודה אחת בלבד שהיא לדעתי מרכזית – אלו דבריו של חה“כ עיסווי פריג‘ ממרצ אמש על חוק הלאום – “אפליה ממוסדת קיימת ...

בוקר מנומנם השבוע פתחתי מעריב, בעמוד השני התנוססה כותרת ‘סכנת תבערה‘ (9.11.14), מבט חטוף אחד הספיק כדי שלסטי תישמט ממקומה ופי יפער בבהלה וקול בראשי החל שואג ‘אוי ואבוי , איזו שטות עשינו‘. הכותב שטרם למד אפילו קורס מבוא בתורת המשפט פוסק באופן נחרץ ‘שוטר הרג את האזרח הערבי ח‘יר חמדאן, בדם קר, ובגיבוי חבריו ...

עושה רושם שהסכין והגרזן חביבים על המרצחים בתקופה האחרונה, מעניין שגם בדאע“ש שבסוריה השכנה מעדיפים לשחוט בסכין בדרך ש‘אלוהים התכוון‘, בידיים. זהו סימן מובהק לרדיקליות של הג‘יאהד הגלובלי ששוטף את המזרח התיכון ולהערצה העיוורת שרוחשים לה צעירים מוסלמים ברחבי העולם. עדיין לא נולד הדבר שיפייס את האסלאם הרדיקלי – ודאי שלא מו“מ ובטח שלא נעילת ...