Uncategorized


וכשסיים קאטו1 את הרצאת הדברים השוטפת בירך את קיקרו בן שיחו במספר מילות הערכה ונימוסין ואחר כך התיישבו השניים סביב שולחן האוכל והחלו סועדים בצוותא ולוגמים מעט מן היין המצוין שהביא עמו לוקולוס האב מאחד ממסעותיו הרבים. לפתע נשמעה נפתחה הדלת קמעה, השניים הופעתו כשראו את פניו הנבוכות של טורקואטוס. “קיקרו הנכבד וחברי קאטו היקר, ...

עדיין לא הספיק הזעם והעלבון האחרון לשקוע ולהישכח אחרי הנאום המבזה של יאיר גרבוז על “מנשקי המזוזות“, הפצע עדיין טרי ונדמה שהסערה מסרבת לשכוח ושיש כאלו שמנסים בכל כוחם ליצור עוד פרובוקציה, ולהעמיק עוד יותר את השסע של המחנות הפוליטים בישראל, כאילו אלו יצורי המאדים ואלו מפלוטו, שני עולמות שונים לגמרי. בפעם האחרונה סביב פרשת ...

ביומיים האחרונים קמה סערה סביב הדיון בכנסת על הצעק חוק הלאום ראשית כדאי מאוד להקדיש דקה לקריאת לשון הצעת החוק עצמה בקישור הבא: http://index.justice.gov.il/StateIdentity/ProprsedBasicLaws/Pages/NationalState.aspx שאלות רבות עולות מתוך הדיון על הצעת החוק, אתמקד בנקודה אחת בלבד שהיא לדעתי מרכזית – אלו דבריו של חה“כ עיסווי פריג‘ ממרצ אמש על חוק הלאום – “אפליה ממוסדת קיימת ...

בוקר מנומנם השבוע פתחתי מעריב, בעמוד השני התנוססה כותרת ‘סכנת תבערה‘ (9.11.14), מבט חטוף אחד הספיק כדי שלסטי תישמט ממקומה ופי יפער בבהלה וקול בראשי החל שואג ‘אוי ואבוי , איזו שטות עשינו‘. הכותב שטרם למד אפילו קורס מבוא בתורת המשפט פוסק באופן נחרץ ‘שוטר הרג את האזרח הערבי ח‘יר חמדאן, בדם קר, ובגיבוי חבריו ...

עושה רושם שהסכין והגרזן חביבים על המרצחים בתקופה האחרונה, מעניין שגם בדאע“ש שבסוריה השכנה מעדיפים לשחוט בסכין בדרך ש‘אלוהים התכוון‘, בידיים. זהו סימן מובהק לרדיקליות של הג‘יאהד הגלובלי ששוטף את המזרח התיכון ולהערצה העיוורת שרוחשים לה צעירים מוסלמים ברחבי העולם. עדיין לא נולד הדבר שיפייס את האסלאם הרדיקלי – ודאי שלא מו“מ ובטח שלא נעילת ...